Pravidla soutěží ICOK

Toto jsou obecná pravidla, která upravují některé společné body soutěží pořádaných ICOK a to jak samostatně v Magazínu eKamarád, tak společně s TJ ORS v rámci CVČ Kamarád či v magazínech společného portfolia – Speed Expressu, Písmákova deníku či na magazínu na Mém kontaktu nebo na jiném serveru ICOK či serveru, na němž ICOK spolupracuje.

Tato pravidla se týkají soutěží, na které jsou zasílány odpovědi prostřednictvím emailů, ale též i jiných dlouhodobých soutěžích, na kterých není cena předána hned osobně, např. Bambiriády.

1. Je-li v soutěži na výběr z více cen, doporučujeme, aby soutěžící uvedl i pořadí cen, v jakém o ně má zájem v případě výhry.

2. Doporučujeme soutěžícím, aby u odpovědí uváděli také adresu, kam jim má být případná výhra poslána. Pokud adresa nebude uvedena a vyhrají, budou vyzváni emailem ke sdělení adresy. Nesdělí-li ji do 3 dnů od výzvy, ztrácí nárok na cenu a dle okolností bude místo nich losován náhradní výherce.

3. Pokud je soutěžící z Prahy, vyzvedává si cenu osobně v Internetstudiu pro děti a mládež, Viktorinova 1210/8, Praha 4 v předem dohodnutém časovém rozmezí. Pokud by i přesto chtěl cenu zaslat poštou, pak to lze pouze na dobírku v částce 60,-- Kč na úhradu poštovného a balného.

4. Pokud soutěžící vybere menší počet cen dle bodu 1 těchto pravidel, je to považováno, že o ostatní ceny nemá zájem a v případě, že tato cena již nneí k dispozici, je místo něj losován jiný výherce. Nevybere-li soutěžící žádnou cenu, bereme to, jako že io nabízené ceny nemá zájem, ale chce si přesto zasoutěžit aspoň pro radost, aby ukázal, že ví správnou odpověď.

5. Body 1 až 4 těchto pravidel byly stanoveny z důvodu plynulé distribuce cen k výhercům. To je důležité zejména nyní, kdy bylo zrušeno jednoduché účetnictví a v podvojném účetnictví je nutno ceny vždy vyskladňovat, přičemž je záhodno, aby všechny ceny mohly být odeslány současně a tedy i současně vyskladněny.

6. Tato pravidla upravují pravidla týkající se distribuce cen prostřednictvím ICOKu nebo TJ ORS či jiným určeným subjektem (např. na Mém kontaktu MF SOFT). Nejsou jimi dotčeny ostatní pravidla samotných soutěží, ale v oblasti distribuce cen jsou závazná tato pravidla.


TOPlist

Zpět